Επιλογή γλώσσας

Ψηφιοποίηση ραδιογραφιών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Ψηφιοποίηση ραδιογραφιών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Η εταιρία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου βιομηχανικών ραδιογραφιών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Η μετατροπή των φιλμ σε ψηφιακές εικόνες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την διατήρησή των καταγεγραμμένων πληροφοριών και για την αρχειοθέτησή τους.

Η ΕΑΒ είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εταιρία της χώρας, κατατάσσεται δε μεταξύ των σημαντικότερων Βιομηχανιών Αεροναυπηγικής και Ηλεκτρονικών, παγκοσμίως.

Όλες οι λειτουργίες της ΕΑΒ υπόκεινται και ελέγχονται στενά από το Ποιοτικό Σύστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα Διεθνή Πρότυπα και τους Κρατικούς Κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

Για τον λόγο αυτό, η ανάθεση της ψηφιοποίησης των φιλμ στην εταιρία μας, αποτελεί σημαντική αναγνώριση των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

 

Extras

Περισσότερα απο Νέα και Ανακοινώσεις