Επιλογή γλώσσας

Φορητός Φασματογράφος ProSpector LE για την ΕΚΜΕ Α.Ε.

Φορητός Φασματογράφος ProSpector LE για την ΕΚΜΕ Α.Ε.

Η ΕΚΜΕ Α.Ε. επέλεξε τον φορητό αναλυτή XRF Prospector LE για τον έλεγχο των εισερχόμενων υλικών (ηλεκτρόδια συγκόλλησης, κατασκευαστικών χαλύβων) για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων της.

Ο φασματογράφος ProSpector LE επιλέχθηκε για τη δυνατότητα να παρέχει τις πλέον αξιόπιστες χημικές αναλύσεις με μη καταστροφικό τρόπο σε ελάχιστο χρόνο και ταυτοποίηση της ονοματολογίας των ηλεκτροδίων και των υλικών με βάση τους διεθνείς κώδικες ονοματολογίας και τις εμπορικές τους ονομασίες.

Ο φασματογράφος ProSpector LE διαθέτει τη πιο σύγχρονη τεχνολογία φορητών αναλυτών XRF, ενώ οι εργοστασιακές βαθμονομήσεις για κάθε εφαρμογή παρέχουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων από κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο σε όλες τις κατηγορίες μεταλλικών κραμάτων.

Η ΕΚΜΕ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατέχει εξέχουσα θέση στον βιομηχανικό κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. Οι δραστηριότητες της είναι προσανατολισμένες προς την εκπλήρωση ενός μεγάλου φάσματος αναγκών στον τομέα των πετροχημικών, της ενέργειας, της άμυνας και της συμβατικής βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού (αντιδραστήρες, πύργους απόσταξης, εναλλάκτες θερμότητας, δοχεία πίεσης, δεξαμενές) καθώς επίσης ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση πλήρων βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

 

Extras

Περισσότερα απο Νέα και Ανακοινώσεις