Επιλογή γλώσσας

Φασματογράφοι XRD

Ανάλυση υλικών με συστήματα XRD της GNR

Φασματογράφοι XRD

Η περίθλαση ακτίνων-χ (X-Ray Diffraction ή XRD) είναι μια μη καταστροφική μέθοδος για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κρυσταλλικών υλικών σε μορφή πούδρας ή σε στερεά μορφή. Περίθλαση ακτίνων-χ είναι η ανάκλαση μίας ακτίνας-χ από μια οικογένεια παράλληλων και ισαπέχοντων ατομικών επιπέδων. Σύμφωνα με τον νόμο του Bragg όταν μία μονοχρωματική δέσμη ακτίνων-χ με μήκος κύματος L προσπίπτει στα επίπεδα του κρυσταλλικού πλέγματος υπό γωνία θ, πραγματοποιείται περίθλαση της δέσμης αν η διαδρομή των ακτίνων που αντανακλώνται από διαδοχικά επίπεδα (με απόσταση d) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος L. Με μέτρηση των γωνιών περίθλασης, είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ενδοκρυσταλλικές αποστάσεις d.

Από την καταγραφή της γωνίας περίθλασης και του αντίστοιχου αριθµού ακτίνων-Χ που ανιχνεύτηκαν στην συγκεκριµένη γωνία περίθλασης, προκύπτει το φάσμα περίθλασης του υπό εξέταση υλικού. Το φάσμα συγκρίνεται με τη βάση δεδομένων φασμάτων ενός μεγάλου αριθμού υλικών και έτσι ταυτοποιείται ποιοτικά η δομή του υλικού αλλά και ποσοτικά η περιεκτικότητα κάθε φάσης στο υλικό.

Με τη χρήση της περίθλασης ακτίνων-χ μπορούν επίσης να προσδιοριστούν πολλές φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών όπως: Παραμένουσες τάσεις, μέγεθος κρυστάλλων και μικροτάσεις, ο προσανατολισμός των κρυστάλλων και η κρυσταλλογραφική δομή του υλικού.

Η GNR έχει αναπτύξει συστήματα XRD τελευταίας τεχνολογίας για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται από εργαστήρια σε όλο τον κόσμο για την έρευνα και ανάλυση υλικών στη μεταλλουργία, στη χημική και πετροχημική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην ορυκτολογία και αλλού.

Εφαρμογές:

 • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση σε κεραμικά υλικά, μέταλλα, πολυμερή, τσιμέντο, πετρελαιοειδή, καταλύτες, καλλυντικά, γεωλογικά δείγματα, φάρμακα, χρωστικές, ανάλυση υμένων
 • Μέτρηση του ωστενίτη σε θερμικά κατεργασμένους χάλυβες
 • Μέτρηση των παραμενουσών τάσεων σε μέταλλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Extras

 • APD 2000 PRO
 • EXPLORER
 • STRESS-X

Δείτε πιο κάτω τα συστήματα XRD της GNR και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

APD 2000 PRO

EXPLORER

STRESS-X

Περισσότερα απο Προϊόντα

 • Oil Analysis with RotrOil

  Rotroil is an optical emission spectrometer designed to determine the trace concentration in ...

 • The NEW Krautkramer USM 36

  Ο ανιχνευτής σφαλμάτων της Krautkramer USM 36 είναι η τελευταία εξέλιξη στην σειρά USM . ...

 • ProSpector portable XRF

  Ο αναλυτής ProSpector συνδυάζει την εργονομία και την ευκολία στον χειρισμό ...

 • USM Vision

  Το USM Vision είναι ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου συγκολλήσεων για ...

 • Ultrasonic Flaw Detector USM Go

  To USM Go είναι η πιο ελαφριά συσκευή υπερήχων (Ultrasonic Flaw Detector), εξασφαλίζοντας με ...

 • Πηγές ακτινοβολίας-γ SENTINEL

  880 Series Source Projectors Model 880 series source projectors ...

 • Νέο Παχύμετρο Υπερήχων DM5E

  Τα νέα παχύμετρα υπερήχων της σειράς DM5E μπορούν να χρησιμοποιηθούν ...

 • Σύστημα Phased Array, Phasor XS

  To σύστημα Phased Array, Phasor XS είναι συσκεύη ανίχνευσης σφαλμάτων με υπερήχους, που φέρει ...

 • Ultrasonic Flaw Detector USM 35X

  Η τελευταία έκδοση του φορητού ανιχνευτή σφαλμάτων με τη χρήση υπερήχων USM 35X από την GE ...

 • NOVA

  Το NOVA είναι ένα νέο αυτόματο εμφανιστήριο, μικρό σε μέγεθος και συμπαγές, με απλό σχεδιασμό ...

 • Στροβοσκόπια ELMED

  Τα στροβοσκόπια ELMED επιτρέπουν την ακριβή παρατήρηση γρήγορων διεργασιών, και ...

 • Θερμοκάμερες TROTEC

  Οι θερμοκάμερες του γερμανικού οίκου TROTEC αποτελούν αξιόπιστη λύση για κάθε εφαρμογή ...

 • Θερμόμετρα Υπερύθρων / Πυρόμετρα

  Τα θερμόμετρα υπερύθρων (πυρόμετρα) του γερμανικού οίκου TROTEC καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ...