Επιλογή γλώσσας

Οι Στόχοι Μας

Οι Στόχοι Μας

Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με υπευθυνότητα στην βελτίωση των ποιοτικών ελέγχων στην ελληνική βιομηχανία και ναυτιλία προσθέτοντας στα καλύτερα προϊόντα την καλύτερη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη.

Η επίτευξη του στόχου μας προϋποθέτει βιομηχανική συνείδηση, γνώση του τεχνικού αντικειμένου και αντίληψη των αναγκών της βιομηχανίας και της ναυτιλίας τόσο σε προϊόντα Mη Kαταστρεπτικών Eλέγχων όσο και στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού. Γι’ αυτό προτεραιότητές μας είναι:

  • Η εξασφάλιση ποιοτικά άριστων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές
  • Η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την προσθήκη αξίας μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης και υποστήριξης
  • Η άρτια τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού μας
  • Η συνεχής επαφή με τα εργοστάσια των κατασκευαστών και η γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο των εφαρμογών και των νέων προϊόντων
  • Η στενή επαφή μας με τους ποιοτικούς ελέγχους στην ελληνική βιομηχανία και ναυτιλία
  • Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που οδηγεί σε μία ουσιαστική πιστοποίηση προσωπικού από εγκεκριμένους φορείς

 

Extras