Επιλογή γλώσσας

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Η ACUTECH στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, οι οποίες περιλαμβάνουν τα γραφεία της εταιρείας, αποθηκευτικούς χώρους, την τεχνική υπηρεσία, demo room και τους εκπαιδευτικούς χώρους της Acucert.

Η εταιρεία διατηρεί στις αποθήκες της, μεγάλο απόθεμα σε φιλμ βιομηχανικής ραδιογραφίας και χημικά επεξεργασίας φιλμ, τα οποία φυλάσσονται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις σωστής αποθήκευσης που εξασφαλίζουν υποδειγματική συντήρηση. Επίσης, διαθέτει μεγάλο απόθεμα σε αναλώσιμα για ελέγχους με διεισδυτικά υγρά και μαγνητικά σωματίδια τα οποία αποθηκεύονται και μεταφέρονται προς τους πελάτες σύμφωνα με τις οδηγίες των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας του κατασκευαστή.

Στο demo room είναι διαθέσιμη προς επίδειξη μεγάλη γκάμα οργάνων και συσκευών, συστημάτων και αναλώσιμων, τα οποία μπορεί κάθε επισκέπτης να χρησιμοποιήσει στην πράξη. Ο χώρος διαθέτει σύγχρονα μέσα για την παρουσίαση του εξοπλισμού, έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό για όλα τα προϊόντα.

Η Acucert διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά διαμορφωμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα, projectors και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές. Η εταιρεία διαθέτει εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγκατεστημένη καμπίνα ραδιογράφισης ακτίνων-X, σκοτεινό θάλαμο με αυτόματο εμφανιστήριο, εγκατεστημένο σύστημα ψηφιακής ραδιογραφίας, scanner ψηφιοποίησης ραδιογραφικού φίλμ, τελευταίου τύπου συσκευές υπερήχων A-scan, Phased Arrays και TOFD, πάγκο διεισδυτικών υγρών και μαγνητικών σωματιδίων.

 

Extras

  • Film stock
  • Διεισδυτικά υγρά - Μαγνητικά σωματίδια stock
  • Αίθουσα Διδασκαλίας
  • Καμπίνα Ραδιογράφησης