Επιλογή γλώσσας

Δινορρεύματα

Δινορρεύματα Η χρήση των δινορρευμάτων με κύριο πεδίο τον έλεγχο των αεροναυπηγικών κατασκευών, θεωρείται πλέον μία μέθοδος ελέγχου προσιτή και ακριβής, κατάλληλη για τον έλεγχο επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών. Τα δινορρεύματα παράγονται σε αγώγιμα μεταλλικά υλικά μέσω εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και η έντασή τους είναι μετρήσιμη. Οι ασυνέχειες του υλικού διαταράσσουν την ροή των δινορρευμάτων και με την αντίστοιχη ένδειξη στην συσκευή επιτυγχάνεται ο εντοπισμός τους.

Η ACUTECH προσφέρει μία πλήρη σειρά εξοπλισμού και αναλωσίμων για μη καταστρεπτικό έλεγχο των δινορρευμάτων με στόχο την υποστήριξη των οργάνων και την προώθηση της μεθόδου. Η εταιρία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου HOCKING σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχει τις κορυφαίες συσκευές για: ακρίβεια, αξιοπιστία, ευχρηστία και οικονομία στον έλεγχο δινορρευμάτων για ανίχνευση ρωγμών, μέτρηση πάχους επικάλυψης, έλεγχο αγωγιμότητας, έλεγχο συγκολλήσεων σε σωληνώσεις και ελάσματα και έλεγχο σε εναλλάκτες.

 • Συσκευές ανίχνευσης επιφανειακών ρωγμών
 • Συσκευές ανίχνευσης διάβρωσης και υποεπιφανειακών ρωγμών (σε μη φερριτικά μέταλλα)
 • Συσκευές μέτρηση πάχους επικάλυψης
 • Συσκευές ελέγχου αγωγιμότητας
 • Συσκευές εξέτασης συγκολλήσεων
 • Δοκίμια βαθμονόμησης
 • Την πλήρη σειρά κεφαλών, καλωδίων, εξαρτημάτων και λογισμικού

Επισκεφτείτε σχετικό link

 

Extras

 • EC probes full range
 • Rotary probes
 • Tubing probes
 • Reference blocks

Εκπαίδευση
Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στη μέθοδο των Δινορρευμάτων; Πατήστε εδώ

Ο έλεγχος με δινορρεύματα
Σειρά άρθρων του John Hansen, διευθυντή παραγωγής της HOCKING, σχετικά με τα δινορρεύματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Insight του Βρετανικού Ινστιτούτου Μη Καταστροφικών Δοκιμών.

History and electrical theory Κατεβάστε αρχείο
The impedance plane and probes Κατεβάστε αρχείο
Instrumentation and applications Κατεβάστε αρχείο
Applications, practical testing and advanced concepts Κατεβάστε αρχείο
EC Industrial Applications Διαβάστε περισσότερα για τις εφαρμογές των δινορρευμάτων. Κατεβάστε αρχείο