Επιλογή γλώσσας

Μαγνητικά Σωματίδια

Μαγνητικά Σωματίδια Ο έλεγχος με τη χρήση μαγνητικών σωματιδίων είναι μια διαδεδομένη μέθοδος μη καταστρεπτικού ελέγχου για τον εντοπισμό ασυνεχειών επιφανειακής θραύσης και υποεπιφανειακών ασυνεχειών έως 2-3 mm κάτω από την επιφάνεια, σε σιδηρομαγνητικά υλικά. Η διαδικασία απαιτεί την άσκηση μαγνητικού πεδίου στην υπό εξέταση επιφάνεια. Η επιφάνεια χρωματίζεται με λευκό υπόβαθρο και εφαρμόζεται εναιώρημα υγρού (με μαύρη μελάνη) σιδηρομαγνητικών σωματιδίων. Οι ασυνέχειες στην περιοχή της δοκιμής που τέμνουν κάθετα το μαγνητικό πεδίο δημιουργούν πεδίο διαρροής και η πολικότητα που δημιουργείται έλκει τα σωματίδια και τις αποκαλύπτει.

Η ACUTECH προσφέρει μία πλήρη σειρά εξοπλισμού και αναλωσίμων για τον έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια με στόχο την πλήρη υποστήριξη. Η εταιρία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου MR Chemie GmbH στην Ελλάδα παρέχει την πληρέστερη και πλέον ενδεδειγμένη σειρά αναλωσίμων και εξοπλισμού μαγνητικών σωματιδίων για: άριστη ποιότητα, ταχύτητα, ευχρηστία και οικονομία στον έλεγχο μαγνητικών σωματιδίων σε συγκολλήσεις ελασμάτων και σωληνώσεων, σε χυτά και σε γενικά μεταλλικά προϊόντα.

 • Υγρά μαγνητικών σωματιδίων, αεροζόλ (μαύρα ή φθορίζοντα)
 • Λευκό χρώμα αντίθεσης, αεροζόλ
 • Πιστοποίηση κατά DIN EN ISO 9934-2
 • Πλήρης σειρά από μαγνήτες
 • Λάμπες υπεριώδους φωτισμού για χρήση με φθορίζοντα υγρά
 • Συσκευές ψεκασμού για μεγάλες επιφάνειες
 • Σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων για έλεγχο καδένας
 • Πάγκους αυτοματοποιημένου ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων
 • Πάγκο ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων για επιτραπέζια χρήση
 • Δοκίμια ελέγχου ευαισθησίας της μεθόδου

 

 

Επισκεφτείτε σχετικό link

 

Extras

 • Hand Yokes
 • UV Equipment
 • UV-Lamps (LED)
 • UV-Pocketlamps
 • UVA/LUX Meters
 • Reference Test Blocks
 • Test body acc. to Prof. Berthold
 • Magnetic field strength meters
 • Spraying equipment

Αποστολή Δειγμάτων
Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν αποστολή δειγμάτων.

Εκπαίδευση
Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στη μέθοδο των Μαγνητικών Σωματιδίων; Πατήστε εδώ

Διαβάστε τη διαδικασία ελέγχου με ορατά και φθορίζοντα Μαγνητικά Σωματίδια και κατεβάστε τα Πιστοποιητικά των προϊόντων.

Process Description MT Black-White Κατεβάστε αρχείο
Process Description MT Fluorescent Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 71 Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 72 Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 76 S Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 76 F Κατεβάστε αρχείο