Επιλογή γλώσσας

Μετρήσεις και Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετρήσεις και Ενεργειακή Επιθεώρηση

Σε κάθε βιομηχανικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική η μέτρηση και η αξιολόγηση των φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατάσταση της κτιριακής υποδομής και για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Οι συσκευές του γερμανικού οίκου TROTEC καλύπτουν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών μετρήσεων που είναι απαραίτητες σε κάθε βιομηχανία αλλά και για κάθε ιδιώτη μηχανικό, επιθεωρητή που θέλει να γνωρίζει τις συνθήκες περιβάλλοντος όπως θερμοκρασία, υγρασία, ένταση φωτός, ένταση ήχου, ταχύτητα αέρα κτλ. για τη μελέτη του.

Επίσης, η TROTEC προσφέρει τον πλήρη εξοπλισμό, για την Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (λέβητες, κλίβανοι, δίκτυα σωληνώσεων) για την μέτρηση όλων των ενεργειακών στοιχείων και τη σύνταξη της σχετικής ενεργειακής ανάλυσης. Τα όργανα Ενεργειακής Επιθεώρησης της TROTEC καλύπτουν όλο το φάσμα των Επιθεωρήσεων, είναι εύχρηστα, φέρουν την αξιοπιστία των προδιαγραφών του Γερμανικού οίκου και χρησιμοποιούνται από χιλιάδες Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Ο εξοπλισμός που προσφέρει η TROTEC περιλαμβάνει:

 • Θερμοκάμερες φορητές
 • Θερμοκάμερες ασφαλείας
 • Θερμόμετρα Υπέρυθρων (IR) / Πυρόμετρα
 • Θερμόμετρα Επαφής με ποικιλία Θερμοστοιχείων
 • Θερμοϋγρόμετρα / Υγρασιόμετρα
 • Ηχόμετρα
 • Φωτόμετρα
 • Ανεμόμετρα
 • Αποστασιόμετρα Υπέρυθρων
 • Σετ Οργάνων Ενεργειακής Επιθεώρησης
 • Ψηφιακά Πολύμετρα
 • Ανιχνευτές Αερίων
 • Ανιχνευτές CO
 • Ανιχνευτές Μικροκυμάτων
 • Μετρητές Πίεσης Αέρα
 • Ανιχνευτές Καλωδίων και Οπλισμού
 • Πολυόργανα
 • Καταγραφικά

 

Extras

 • IR Cameras
 • Special applications IR Cameras
 • IR Thermometers - Pyrometers
 • Multi-function instruments
 • Thermohygrometers
 • Lux meters
 • Sound level meters
 • Air velocity meters
 • Gas detectors
 • Multi-meters
 • Voltage testers
 • Laser distance meters
 • Carbon monoxide meter
 • Pipe and cable detectors
 • Wallscanners
 • Tyre pressure meters

Νέα και Ανακοινώσεις (περισσότερα)

Προϊόντα (περισσότερα)