Επιλογή γλώσσας

Διεισδυτικά Υγρά

Διεισδυτικά Υγρά

Ο έλεγχος με διεισδυτικά υγρά είναι μια παραδοσιακή μέθοδος μη καταστρεπτικού ελέγχου για την ανίχνευση ατελειών που φθάνουν στην ελεύθερη επιφάνεια του δοκιμίου, όπως ρωγμές ή πόροι σε σχετικά μη πορώδη υλικά. Η διαδικασία απαιτεί τον προ-καθαρισμό της επιφάνειας, την εφαρμογή του διεισδυτικού υγρού και την απομάκρυνση του πλεονάζοντος διεισδυτή. Ακολούθως εφαρμόζεται μια λευκή εμφανιστική σκόνη για την εξόλκυση του διεισδυτή και την εμφάνιση των ατελειών. Η τελική ενέργεια είναι ο μετά-καθαρισμός της επιφάνειας που εξετάσθηκε.

Η ACUTECH προσφέρει μία πλήρη σειρά αναλωσίμων και εξοπλισμού για τον έλεγχο με διεισδυτικά υγρά με στόχο την πλήρη υποστήριξη. Η εταιρία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου MR Chemie GmbH στην Ελλάδα παρέχει την πληρέστερη και πλέον ενδεδειγμένη σειρά αναλωσίμων και εξοπλισμού διεισδυτικών υγρών για: άριστη ποιότητα, ταχύτητα, ευχρηστία και οικονομία στον έλεγχο διεισδυτικών υγρών σε συγκολλήσεις ελασμάτων και σωληνώσεων, σε χυτά και σε γενικά μεταλλικά προϊόντα.

 • Διεισδυτικά υγρά, αεροζόλ (ερυθρά και φθορίζοντα)
 • Εμφανιστές, αεροζόλ
 • Καθαριστές, αεροζόλ
 • Πιστοποίηση κατά DIN EN ISO 3452-2
 • Λάμπες υπεριώδους φωτισμού για χρήση με φθορίζοντα υγρά
 • Συσκευές ψεκασμού για μεγάλες επιφάνειες
 • Ημιαυτόματα και αυτόματα συστήματα ελέγχου διεισδυτικών υγρών για γραμμές ελέγχου σε βιομηχανική παραγωγή
 • Εργαστηριακοί πάγκοι ελέγχου διεισδυτικών υγρών
 • Δοκίμια ελέγχου ευαισθησίας της μεθόδου κατά EN ISO 3452-3
 • Θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας για την στιγμιαία μέτρηση της θερμοκρασίας της υπό εξέταση επιφάνειας
 • Επιπλέον, συσκευές Vacuum και ειδικό αεροζόλ για τον έλεγχο διαρροών σε ενώσεις σωλήνων αερίου, πιεστικά δοχεία κτλ. (Leak Detection)

Επισκεφτείτε σχετικό link

 

Extras

 • UV-Lamps (LED)
 • UV-Pocketlamps
 • Reference test blocks
 • Hand sprayers
 • Spraying equipment
 • Penetrant Testing Lines
 • Luxmeters

Αποστολή Δειγμάτων
Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν αποστολή δειγμάτων.

Εκπαίδευση
Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στη μέθοδο των Διεισδυτικών Υγρών; Πατήστε εδώ

NEW MR 67 Penetrant Foam !

Διαβάστε τη διαδικασία ελέγχου με ορατά και φθορίζοντα Διεισδυτικά Υγρά και κατεβάστε τα Πιστοποιητικά των προϊόντων.

Process Description PT Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 68 C Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 311 Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 70 Κατεβάστε αρχείο
Inspection Certificate MR 85 Κατεβάστε αρχείο