Επιλογή γλώσσας

Φορητοί Αναλυτές XRF

Φορητοί Αναλυτές XRF

Οι φορητοί αναλυτές XRF έχουν ως αρχή λειτουργίας τη φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών-Χ (X-ray Fluorescence) και είναι σχεδιασμένοι για την άμεση ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση μεταλλικών κραμάτων, περιβαλλοντικών και γεωλογικών δειγμάτων, πλαστικών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και άλλων υλικών. Η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική και πολύ γρήγορη, επιτρέπει τον προσδιορισμό πολλών στοιχείων ταυτόχρονα και εφαρμόζεται σε ευρεία περιοχή περιεκτικοτήτων. Οι αναλυτές XRF είναι εύχρηστοι και αξιόπιστοι, τόσο για άμεση στοιχειακή ανάλυση στο εργοτάξιο, όσο και για αναλύσεις εργαστηριακού επίπεδου, χωρίς η χρήση τους να προϋποθέτει την ιδιαίτερη εκπαίδευση του χειριστή και την προετοιμασία δοκιμίων.

Η ACUTECH προσφέρει την πλήρη σειρά των φορητών φασματογράφων XRF της Elvatech καθώς και άρτια τεχνική υποστήριξη για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Μεταλλουργία
  Ποιοτικός έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση πρώτων υλών (PMI), διαδικασιών παραγωγής και τελικών μεταλλικών προϊόντων. Έλεγχος σε εισερχόμενα υλικά και σε υπό λειτουργία τμήματα όπως σωλήνες, βαλβίδες, εξαρτήματα, δοχεία πίεσης και υλικά συγκόλλησης. Έρευνα ατυχημάτων λόγω αστοχίας υλικού.
 • Ανακύκλωση
  Διαχωρισμός και κοστολόγηση εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών προς ανακύκλωση (scrap).
 • Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία RoHS/WEEE 
  Ανίχνευση βαρέων και τοξικών μετάλλων σε ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά εξαρτήματα και πλαστικά προϊόντα (RoHS/WEEE - Restriction of Hazardous Substances / Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • Γεωλογία και Oρυκτολογία
  Ορυκτολογική μελέτη και έρευνα αξιοποίησης κοιτασμάτων με επιτόπου αναλύσεις σε πετρώματα και ορυκτά.
 • Αρχαιολογία, Αρχαιομετρία και επιστήμες της τέχνης
  Χρήση σε μουσεία, εργαστήρια αρχαιομετρίας και χώρους ανασκαφών για την ανάλυση έργων τέχνης (πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών, κοσμημάτων κλπ.), με σκοπό την μελέτη και συντήρησή τους.
 • Χρυσοχοΐα, Κοσμηματοποιία και ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων
  Μέτρηση της περιεκτικότητας των προϊόντων σε πολύτιμα μέταλλα.
 • Διαχείριση περιβάλλοντος
  Προσδιορισμός των επιπέδων βαρέων μετάλλων με στοιχειακή ανάλυση σε δείγματα χώματος, εδάφη, φίλτρα και ιζήματα.
 • Προστασία καταναλωτών
  Προσδιορισμός των επιπέδων βαρέων μετάλλων σε προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως παιχνίδια, οικιακά σκεύη και άλλα. Έλεγχος περιεκτικοτήτων μολύβδου σε προϊόντα επίχρισης κτιρίων.

 

Extras

 • ProSpector Screen
 • Elvatech exhibition booth
 • Advanced XRF Software

 

Demo
Επικοινωνήστε μαζί μας για επίδειξη των αναλυτών στις εγκαταστάσεις σας με μετρήσεις δικών σας δειγμάτων

 

 

Νέα και Ανακοινώσεις (περισσότερα)

Προϊόντα (περισσότερα)

Τεχνικά 'Αρθρα (περισσότερα)

Product Literature Φορητοί Αναλυτές XRF