Επιλογή γλώσσας

Μέτρηση Πάχους Επικαλύψεων

Μέτρηση Πάχους Επικαλύψεων

Ο γερμανικός οίκος FISCHER πρωτοπορεί εδώ και 50 χρόνια στις λύσεις μέτρησης πάχους επικαλύψεων. Η ACUTECH προσφέρει την πλήρη σειρά προϊόντων της FISCHER για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στη βιομηχανία. Τα όργανα της FISCHER χρησιμοποιούν την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης για κάθε εφαρμογή, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη ακρίβεια.

Είτε πρόκειται για μπογιά ή βερνίκι είτε για επιμεταλλώσεις ενός ή πολλαπλών στρωμάτων πάνω σε μαγνητικά ή μη-μαγνητικά υλικά, η FISCHER διαθέτει τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό για τον ακριβή προσδιορισμό του πάχους της επικάλυψης.

Εφαρμογές

Μπογιές και βερνίκια

 • Αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις 
  Οι κλιματικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν ταχεία διάβρωση των μεταλλικών τμημάτων μιας κατασκευής. Η προστασία από τη διάβρωση μπορεί να επιτευχθεί με επικάλυψη της επιφάνειας. Η FISCHER παρέχει ειδικές λύσεις για την ακριβή μέτρηση των επικαλύψεων και την εξασφάλιση της σωστής αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς. Παράδειγμα: Μέτρηση της διπλής, λεπτής επικάλυψης βαφής και ψευδαργύρου σε χάλυβα. Με τα όργανα της FISCHER μπορεί να μετρηθεί η επικάλυψη Zn και η βαφή με μία μόνο μέτρηση και να έχουμε αποτελέσματα ταυτόχρονα για το πάχος της κάθε επικάλυψης ξεχωριστά! 
 • Χρώματα και Βαφές
  Οι μπογιές και οι επικαλύψεις σε μορφή σκόνης βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως στην επικάλυψη των μετάλλων, στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και αλλού. Ο κύριος ρόλος τους είναι η προστασία (προστατευτικές επιδράσεις, π.χ. προστατευτική βαφή), η διακόσμηση (οπτικά εφέ, π.χ. ειδικό εφέ χρώματος) και η λειτουργικότητα. Μέτρηση του πάχους κάθε είδους επικαλύψεων, σε λεία ή τραχιά επιφάνεια. 
 • Έρευνα και Ανάπτυξη στις Βαφές
  Μέτρηση του πάχους του χρώματος στην περιοχή λίγων μικρομέτρων με ακρίβεια νανόμετρου. Μέτρηση του πάχους της μπογιάς με τη μέγιστη ευκολία και αυτοματοποίηση των μετρήσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής. 

Τεχνολογία Επικαλύψεων

 • Καθοδικές και Ηλεκτρολυτικές Επιμεταλλώσεις
  Μέτρηση του πάχους επιμετάλλωσης για μικρά μέρη, όπως βίδες, περικόχλια κτλ ανεξάρτητα από τη γεωμετρία του δείγματος και την τραχύτητα της επιφάνειας. Μέτρηση του πάχους επίστρωσης σχεδόν όλων των μεταλλικών επικαλύψεων σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. Μέτρηση του πάχους επιμετάλλωσης τάξεως νανομέτρων όπως Au/Pd στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ή τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε φωσφόρο σε επικαλύψεις NiP.
 • Επικαλύψεις PVD και CVD
  Ειδικές μέθοδοι επικάλυψης, όπως PVD (Φυσική Εναπόθεση Ατμών) ή CVD (Χημική Εναπόθεση Ατμών) θέτουν σημαντικές προκλήσεις στην τεχνολογία μετρήσεων. Με ειδικές λύσεις με βάση την τεχνική του φθορισμού ακτίνων-Χ και άλλες μεθόδους, η FISCHER προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την μέτρηση του πάχους των επικαλύψεων.
 • Ανοδίωση
  Κράματα αλουμινίου με ανοδίωση βρίσκουν πολλές εφαρμογές που μπορεί να απαιτούν διαφορετικές μηχανικές ή ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού. Η FISCHER προσφέρει μια ποικιλία μεθόδων και συσκευών μέτρησης για την παρακολούθηση των ειδικών απαιτήσεων ποιότητας σε όλη τη διαδικασία της ανοδικής οξείδωσης, κατά την παραγωγή ή στην εγκατεστημένη κατάσταση των υλικών.
 • Σμάλτο
  Το σμάλτο αναφέρεται σε ανόργανες ενώσεις, που ως επί το πλείστον αποτελούνται από πυριτικά και άλλα οξείδια, οι οποίες παράγονται από τήγματα κυρίως σε υαλώδη, σκληρή μορφή. Το σμάλτο εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα στρώματα πάνω σε ένα υλικό-φορέα, συνήθως μέταλλο. Η επικάλυψη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από πόρους και ρωγμές ώστε να αποτρέπει επιθετικές ουσίες από το να έρχονται σε επαφή με το επιρρεπές σε διάβρωση υλικό του υποστρώματος. Η FISCHER προσφέρει συστήματα μέτρησης για την ποιότητα της επικάλυψης εξασφαλίζοντας τον έλεγχο του πορώδους και μέτρηση με ακρίβεια του πάχους του σμάλτου επικαλύψεως.
 • Ηλιακές Μεμβράνες Φωτοβολταϊκών
  Προσδιορισμός του πάχους και τη σύνθεση επιστρώσεων CIGS, CIS, CdTe και CD σε γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό.

Χρυσός Κοσμήματα Ρολόγια

 • Κοσμήματα
  Στην κατασκευή του κοσμήματος μόδας, χρησιμοποιούνται υλικά όπως ο ορείχαλκος, κράματα Zn ή χάλυβα. Ανάλογα με τις οπτικές απαιτήσεις, τα κοσμήματα επικαλύπτονται με διακοσμητικές επικαλύψεις μετάλλων. Οι πολύ λεπτές αυτές επιστρώσεις μπορούν να μετρηθούν γρήγορα, μη καταστρεπτικά και με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας τη μεθόδων φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).
 • Ρολόγια
  Για τα επιστρωμένα μέρη, όπως καντράν κλπ., το πάχος της επικάλυψης μετράται για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη μπορούν να καλύψουν τις οπτικές ή μηχανικές τους ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτρονικά

 • Ηλεκτρονικές Πλακέτες
  Σημειακός έλεγχος του πάχους επικαλύψεων σε δομές πολύ μικρών διαστάσεων. Προσδιορισμός της επικάλυψης Χαλκού για μη χαραγμένες ή χαραγμένες πλακέτες και καθορισμός του πάχους επίστρωσης Χαλκού σε οπές. Προσδιορισμός του εναπομείναντος πάχους σε επικασσιτερωμένες πλακέτες. 
 • Ηλεκτρονικές Επαφές
  Προσδιορισμός του πάχους των τυπικών επικαλύψεων επαφών, όπως Au/Ni/Base, SnPb/Ag/Ni/Base, Au/PdNi/Ni/Base κτλ. 
 • Σύρματα
  Προσδιορισμός του πάχους επίστρωσης κασσιτέρου, αργύρου και ψευδαργύρου σε σύρματα χαλκού ή επιστρώσεις χαλκού σε σύρματα σιδήρου.
 • Επιστρώσεις Wafer
  Προσδιορισμός του πάχους του επιχρίσματος για τα ακόλουθα συστήματα: Ag/NiV/Cr/Si, Au/NiV/Cr/Si, AL/Si και Ti/Si 
 • Κολλήσεις
  Προσδιορισμός του πάχους του επιχρίσματος και την σύνθεση της κόλλησης όπως Sn /Cu, SnAgCu/Cu, SnPb/Cu Πλαίσια Μολύβδου Προσδιορισμός του πάχους των επιστρώσεων, όπως κράματα Au/Pd/Ni/Cu ή κράματα NiP/Ni/Cu κράματα. Τυπικά είναι πολύ λεπτές επιστρώσεις όπως Αu <10 nm.

 

Extras

 • Car Paint Inspection
 • Metal Constructions Inspection
 • Gold and Jewelry Coatings
 • Electronics Coating Measurement
 • Zn Coatings
 • Corrosion Protective Paints
 • Anodized Coatings
 • Special Applications

Προϊόντα (περισσότερα)

Εφαρμογές (περισσότερα)