Επιλογή γλώσσας

Σύσταση και Ιδιότητες Υλικών

Κορυφαίες Λύσεις Ποιοτικού Ελέγχου από τη FISCHER

Σύσταση και Ιδιότητες Υλικών

Η FISCHER προσφέρει όργανα που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής για την μέτρηση ιδιοτήτων των υλικών που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές βιομηχανικές εφαρμογές.

Στοιχειακή Ανάλυση με Φθορισμό Ακτίνων-Χ (XRF)

Για την μη καταστροφική μέτρηση της χημικής σύστασης των υλικών με ακρίβεια, η σειρά των σταθερών αναλυτών XRF του Γερμανικού οίκου FISCHER προσφέρει την ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή. Η στοιχειακή ανάλυση με τη μέθοδο XRF είναι ιδανική για πολλές βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές όπως:

 • Μέτρηση/ ποιοτικό έλεγχο χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων σε κοσμήματα, μπάρες, νομίσματα, φύλλα χρυσού κ.α.
 • Ανάλυση της σύστασης μεταλλικών επικαλύψεων/ επιμεταλλώσεων με ταυτόχρονη μέτρηση του πάχους της επικάλυψης
 • Συμμόρφωση των ηλεκτρονικών με την οδηγία RoHS
 • Έλεγχος επικίνδυνων μετάλλων σε καταναλωτικά αγαθά (π.χ. παιχνίδια)
 • Έρευνα υλικών σε πανεπιστήμια και εργαστήρια

Μικρο-σκληρότητα

Η αυξανόμενες απαιτήσεις στην τεχνολογία των επιφανειακών κατεργασιών, για περισσότερο σκληρές, λεπτές και βισκοελαστικές επιφάνειες, απαιτούν τη μέτρηση των επιφανειακών ιδιοτήτων των υλικών με αντίστοιχα αποτελεσματικά όργανα. Τα μικροσκληρόμετρα της FISCHER είναι ικανά να παρέχουν γρήγορες και εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις σε επιφανειακά στρώματα της τάξεως των νανομέτρων, εκεί όπου οι κλασικές μέθοδοι σκληρομέτρησης αγγίζουν τα όρια τους. Με τα μικροσκληρόμετρα της FISCHER μπορεί να μετρηθεί η σκληρότητα επικαλύψεων και επιμεταλλώσεων καθώς και οι ελαστικές ιδιότητες διαφορετικών υλικών σε μικρο-κλίμακα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14577-1 και ASTM E 2546.

Μέτρηση της περιεκτικότητας του χάλυβα σε Φερρίτη με φερριτόμετρα της FISCHER για τον ποιοτικό έλεγχο συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών σε εφαρμογές όπως: Μέτρηση της περιεκτικότητας Φερρίτη σε:

 • Χάλυβα Duplex
 • Συγκολλήσεις ωστενιτικού χάλυβα (σωλήνες, ελάσματα)
 • Κοινό χάλυβα με επιμετάλλωση (cladding) χρωμιούχου ωστενιτικού χάλυβα (δοχεία πίεσης)

Μέτρηση της στεγανότητας επικαλύψεων ανοδίωσης σε κατασκευές αλουμινίου σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 12373-5 and ASTM 457-67, με τη συσκευή ANOTEST® YMP30-S της FISCHER.

Μέτρηση της αγωγιμότητας μη-φερρομαγνητικών υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 2004-1, ASTM E 1004 για έλεγχο της δομής του υλικού

Εφαρμογές: 

 • Αεροπορική βιομηχανία
 • Επικαλύψεις Cu
 • Μέτρηση της αγωγιμότηας κατά τη διάρκεια της παραγωγήςΑλουμινίου, Χαλκού κτλ.
 • Έλεγχος της ηλεκτρικής αγωγιμότητας πριν την ανοδίωση του Αλουμινίου

 

Extras

 • Precious Metals Analysis
 • RoHS Compliance
 • Harmful Substances in Toys
 • Microhardness Measurement
 • Ferrite Content Measurement
 • Sealing Quality Test
 • Conductivity Measurement
 • Calibration Standards

 

Εφαρμογές (περισσότερα)

Product Literature Σύσταση και Ιδιότητες Υλικών