Επιλογή γλώσσας

Έλεγχος Μόνωσης

Έλεγχος Μόνωσης

Οι συσκευές ελέγχου μόνωσης (holiday detectors) του γερμανικού οίκου ELMED είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Με τη δοκιμή holiday μπορούν να ελεγχθούν μη-αγωγιμες επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις σε αγωγιμα υλικά. Πόροι, ρωγμές ή άλλα σφάλματα τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν οπτικά, μπορούν να ανιχνευθούν με υψηλή παλμική τάση.

Οι συσκευές της σειράς ISOTEST παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια και απόδοση, ακόμα και σε περιπτώσεις παρουσίας υγρασιάς, χαμηλής αγωγιμότητας και μη καθαρότητας της ελεγχόμενης επιφάνειας.

Εφαρμογές

Οπουδήποτε υπάρχει συνδυασμός αγώγιμων και μη-αγώγιμων υλικών, το μη-αγώγιμο υλικό μπορεί να ελεγθεί ανεξάρτητα από το πορώδες και την πυκνότητά του. Οι ανιχνευτές ISOTEST περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, διαφορετικών ηλεκτροδίων ελέγχου και εργαλείων γείωσης για τις παρακάτω εφαρμογές:

  • Έλεγχος σωλήνων με επικάλυψεις PE, FBE κ.α. σε σωληνουργεία και σε δίκτυα αγωγών 
  • Έλεγχος μόνωσης δεξαμενών και δοχείων
  • Έλεγχος μόνωσης εξαρτημάτων

 

Ανιχνευτές Μετάλλων

H ACUTECH προσφέρει επίσης τους ανιχνευτές μετάλλων (metal detectors) του οίκου ELMED, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την ανίχνευση ξένων μεταλλικών στοιχείων σε οποιοδήποτε μη-αγώγιμο ή ελάχιστα αγώγιμο υλικό. Η ανίχνευση των μεταλλικών στοιχείων μπορεί  να προστατεύσει υψηλής αξίας μηχανές διεργασιών από βλάβη ή ολική καταστροφή. Επίσης, προστατεύει το τελικό προϊόν (πχ. στη βιομηχανία τροφίμων) από ανεπιθύμητες προσμίξεις μετάλλων με επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. 

 

Extras

  • Holiday inspection
  • Pipe coating inspection
  • Tank insulation inspection
  • Electrodes and accessories
  • Zn Coatings

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο μόνωσης αγωγών πατήστε εδώ

Νέα και Ανακοινώσεις (περισσότερα)

Προϊόντα (περισσότερα)

Product Literature Έλεγχος Μόνωσης