Επιλογή γλώσσας

Συστήματα

Συστήματα

Η GE Sensing & Inspection Technologies σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει αυτοματοποιημένα βιομηχανικά συστήματα υπερήχων, ακτίνων-χ και δινορρευμάτων για εφαρμογές ελέγχων εντός και εκτός γραμμής παραγωγής καθώς και για εφαρμογές πεδίου.

Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για ελέγχους κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και για τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων κατά τους τελικούς ελέγχους αποδοχής ποιότητας των προϊόντων.

Η GE Sensing & Inspection Technologies διαθέτει ένα μεγάλο εύρος συστημάτων για πολλές εφαρμογές ελέγχων σε σωληνουργεία, διυλιστήρια, κατασκευές, ελέγχους αεροπορικού υλικού και άλλες βιομηχανίες. Όλα τα συστήματα εναρμονίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις κάθε εφαρμογής και προσαρμόζονται ανα πάσα στιγμή στις εκάστοτε ανάγκες ελέγχου.

Η ΑCUTECH υποστηρίζει πλήρως τα συστήματα από το στάδιο της μελέτης έως την εγκατάσταση και συνεχώς κατά τη λειτουργία τους. Σε συνεργασία με τον κατασκευαστή παρέχει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες για ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εξασφαλίζει τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χειριστών και εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

 

Extras

  • Ultrasonic testing machines
  • Ultrasonic testing machines
  • X-ray testing machines
  • Eddy Current testing macines