Επιλογή γλώσσας

Ραδιογραφία

Ραδιογραφία

Η ραδιογραφία είναι η παλαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδος μη καταστρεπτικών δοκιμών. Η εφαρμογή της μεθόδου είναι βασισμένη στην διείσδυση ακτινοβολίας X ή γ για την προβολή και αποτύπωση ασυνεχειών του υλικού σε κατάλληλο φιλμ βιομηχανικής χρήσης. Οι πηγές της ακτινοβολίας είναι συσκευές παραγωγής ακτινών X και ραδιενεργά ισότοπα.

Η ACUTECH προσφέρει μία πλήρη σειρά εξοπλισμού και αναλωσίμων για βιομηχανική ραδιογραφία με στόχο την καλύτερη υποστήριξη. Η εταιρία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οίκων AGFA-NDT και SEIFERT σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχει το πληρέστερο και πλέον ενδεδειγμένο σύστημα βιομηχανικής ραδιογραφίας για: άριστη ποιότητα, ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία στη ραδιογράφηση σε συγκολλήσεις ελασμάτων και σωληνώσεων, σε χυτά, σε γενικά μεταλλικά προϊόντα και άλλα υλικά.

 • Συστήματα ψηφιακής ραδιογραφίας
 • Γεννήτριες και εξαρτήματα παραγωγής ακτινών-Χ
 • Πηγές και Εξαρτήματα πηγών-γ
 • Crawlers
 • Όλους τους τύπους βιομηχανικού φιλμ
 • Χημικά εμφάνισης
 • Αυτόματα εμφανιστήρια
 • Προϊόντα διασφάλισης ποιότητας
 • Πλήρη σειρά προϊόντων ακτινοπροστασίας προσωπικού
 • Πλήρη σειρά προϊόντων για την έκθεση, την εμφάνιση και την προβολή των φιλμ
 • Εκπαιδευτικά βοηθήματα αξιολόγησης ραδιογραφικών φιλμ 

Τα συστήματα ραδιογραφίας της SEIFERT επιλέγουν οι μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον ποιοτικό τους έλεγχο:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., SEIFERT ERESCO 42 MF3.1
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., ISOVOLT TITAN 450 3PH/ SEIFERT ERESCO 60 MF2
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., SEIFERT ERESCO 65  MF2L/ SEIFERT ERESCO 42 MF3.1/
 • SEIFERT ERESCO 42 MF2 (2 μηχανές)
 • METKA A.E., SEIFERT ERESCO 65 MF2L
 • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., SEIFERT ERESCO 42 MF2 (2 μηχανές)/ SEIFERT ERESCO 42 MF3.1
 • ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, SEIFERT ERESCO 42 MF3.1 (2 μηχανές) 
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας, SEIFERT ERESCO 42 MF3.1
 • SEILMAN A.E., SEIFERT ERESCO 42 MF3.1
 • ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε., SEIFERT ERESCO 42 MF2
 • ΚΥΜΗ Α.Ε., SEIFERT ERESCO 65 MF2L
 • ATOM DYNAMIC Α.Ε., SEIFERT ERESCO 52 MFC3L
 • NDT METALS ΠΗΛΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., SEIFERT ERESCO 42 MF2

Επισκεφτείτε σχετικό link

 

Extras

 • Automatic film processors
 • Manual film processing units
 • Film processing chemicals
 • Viewers
 • Image Quality Indicators
 • Lead Marker Tapes
 • Lead Markers
 • Film cassettes
 • Exposure Calculators
 • Radiation survay meters
 • Personal doserate meters
 • Pocket dosimeters
 • Radiation Barrier Tapes
 • Radiation warning signs
 • Gamma-ray remote controls
 • Gamma-ray spare parts

Εκπαίδευση
Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στη μέθοδο της Ραδιογραφίας; Πατήστε εδώ

Υπηρεσίες
Για Μελέτη Ακτινοπροστασίας και Διαδικασία Αδειοδότησης ραδιογραφικών ελέγχων πατήστε εδώ

Για την ψηφιοποίηση παλιών φιλμ πατήστε εδώ

Πιστοποιητικά Ποιότητας των φιλμ της AGFA

AGFA-GEVAERT ISO 14001 Κατεβάστε αρχείο
AGFA-GEVAERT ISO 9001 Κατεβάστε αρχείο
BAM Certification for D4 standard film Κατεβάστε αρχείο
BAM Certification for D5 standard film Κατεβάστε αρχείο
BAM Certification for D7 standard film Κατεβάστε αρχείο
Film System Classes Κατεβάστε αρχείο

Προϊόντα (περισσότερα)

Product Literature Ραδιογραφία