Επιλογή γλώσσας

Μελέτη Ακτινοπροστασίας

Μελέτη Ακτινοπροστασίας

Η ACUTECH αναλαμβάνει την εκπόνηση της Eιδικής Mελέτης Aκτινοπροστασίας η οποία είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση εργαστηρίων ραδιογραφικού ελέγχου και η οποία προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους θωράκισης της ακτινοβολίας, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα απαιτούμενα πάχη θωράκισης. Επίσης, λαμβάνει υπ' όψιν το φορτίο ακτινοβολίας τόσο της εγγύς περιοχής (εργαζόμενοι στην εταιρεία) όσο και της απομακρυσμένης περιοχής (παρακείμενοι χώροι), την ισχύουσα νομοθεσία ακτινοπροστασίας και λειτουργίας οικίσκων βιομηχανικών ραδιογραφήσεων, τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) που αφορούν σε υποδείξεις επί της εγκεκριμένης Μελέτης Ακτινοπροστασίας που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την κατασκευή της διάταξης ακτινογραφικών ελέγχων, καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες του χρήστη όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης, χειρισμού των ραδιογραφούμενων θέσεων και ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων.

Επίσης, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη της ειδικής μελέτης κατασκευής της διάταξης ακτινογραφικών ελέγχων, την επίβλεψη της κατασκευής και τις επίσημες επιθεωρήσεις από κοινού με την Ε.Ε.Α.Ε..        

 

 

Extras

  • Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας