Επιλογή γλώσσας

Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Η ACUTECH διαθέτει τεχνική υπηρεσία από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στα εργοστάσια των κατασκευαστών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού που αντιπροσωπεύει.

Η τεχνική μας υπηρεσία παρέχει:

  • Έλεγχο, συντήρηση, εγκατάσταση και επισκευή αυτόματων εμφανιστηρίων
  • Έλεγχο, περιοδική συντήρηση και service φασματογράφων
  • Έλεγχο, συντήρηση και επισκευή ραδιογραφικών εξαρτημάτων
  • Έλεγχο, συντήρηση και επισκευή συσκευών υπερήχων, δινορρευμάτων, σκληρομέτρων και εξαρτημάτων
  • Εκτέλεση ελέγχων καλής λειτουργίας παχυμέτρων υπερήχων
  • Γενική τεχνική υποστήριξη εφαρμογών μη καταστρεπτικού ελέγχου

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η τεχνική μας υπηρεσία διαθέτει:

  • Προσωπικό με υψηλή τεχνική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες
  • Μεγάλη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων
  • Πλήρη εργαλειοθήκη στο εργαστήριο επισκευών και φορητή εργαλειοθήκη για την εκτέλεση επισκευών στις εγκαταστάσεις των συνεργατών 

H τεχνική υπηρεσία της ACUTECH ακολουθεί πολιτική υπευθυνότητας, πραγματοποιώντας τους ελέγχους και τις επισκευές με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες και τα σχετικά πρότυπα. Η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα γίνεται σε χώρο όπου εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες. Επιπλέον λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή και έγκαιρη παραλαβή και παράδοση των συσκευών.

Η τεχνική μας υποστήριξη εγγυάται άψογη λειτουργία των οργάνων για πολλά έτη και στοχεύει συνεχώς στη βελτίωση της ποιότητας των επισκευών στον μικρότερο δυνατό χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

 

Extras

The service process in ACUTECH Διαβάστε αναλυτικά για τη διαδικασία του service των συσκευών σας Κατεβάστε αρχείο