Επιλογή γλώσσας

Ψηφιοποίηση Βιομηχανικών Φιλμ

Ψηφιοποίηση Βιομηχανικών Φιλμ

Η ACUTECH παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής ραδιογραφικών φιλμ σε ψηφιακή μορφή και ανατύπωσης φιλμ κατά τα πρότυπα ΕΝ 14096 -1, -2.

Η ψηφιοποίηση των φιλμ προσφέρει βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων, της αρχειοθέτησης και της αποθήκευσης των ραδιογραφιών ενώ καθιστά εύκολη τη μεταφορά τους. Επίσης γίνεται εφικτή η αποστολή των ηλεκτρονικών πλέον αρχείων με e-mail για αξιολόγηση σε οποιοδήποτε μέρος και από πολλαπλούς παραλήπτες. Επιπλέον είναι δυνατή η ανάκτηση παλαιών αρχείων ραδιογραφιών με ανατύπωση των ψηφιακών αρχείων σε καινούργια φιλμ.

Η εταιρεία μας διαθέτει για τον σκοπό αυτό στις εγκαταστάσεις της τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό της GE Sensing & Inspection Technologies που περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα σάρωσης βιομηχανικού φιλμ.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε εξασφαλίζει υψηλής ευκρίνειας ψηφιοποίηση των φιλμ βιομηχανικής ραδιογραφίας και των αναφορών, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο ψηφιοποίησης (DICOΝDE). Η ψηφιοποίηση γίνεται με βάση τις απαιτήσεις ποιότητας των ραδιογραφικών φιλμ, με παραγωγικότητα και μεγάλη αξιοπιστία.

Η ψηφιοποίηση αποδίδει άριστη ποιότητα σάρωσης και υψηλή αμαύρωση δίνοντας κάθε φορά κορυφαία απεικόνιση. Το μοναδικό σύστημα αυτόματης ρύθμισης επιτρέπει την παραγωγή εικόνων χωρίς καμία απόκλιση αμαύρωσης από εικόνα σε εικόνα. Η υψηλή αμαύρωση, σε συνδυασμό με την υψηλή ανάλυση, μας επιτρέπουν να ψηφιοποιήσουμε ακόμα και φιλμ υψηλής πυκνότητας.

Τα δεδομένα ψηφιοποίησης αποθηκεύονται σε server σε μορφή DICONDE και παραδίδονται σε σκληρούς δίσκους ή σε CDs , DVDs με ενσωματωμένο viewer για θέαση των εικόνων ή κατ’ επιλογή μαζί με τον server και το απαραίτητα λογισμικό για την εύκολη ανάκτηση και επισκόπηση τους.

 

Extras

Ζητήστε την προσφορά μας για την μετατροπή του αρχείου των φιλμ σας σε ψηφιακό αρχείο.

Εκπαίδευση
Σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στη μέθοδο της Ψηφιακής Ραδιογραφίας; Πατήστε εδώ