Επιλογή γλώσσας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ACUTECH προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες από μηχανικούς επιπέδου Level 3 στις μεθόδους των μη καταστρεπρικών ελέγχων που αφορούν: 

Την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών

Την εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού

Την τεχνική κατάρτιση μέσω αναγνωρισμένων σεμιναρίων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πεδία των Συγκολλήσεων και της Τεχνολογίας των Υλικών

 

Extras